5. MARDİN BİENALİ SANATÇILARINDAN
ZAHRA MALKANI

Zahra Malkani Pakistan, Karaçi’de yaşayan multidisipliner bir sanatçıdır. Araştırmaya dayalı sanat pratiği, metin, ses ve web dahil olmak üzere birden fazla medyayı kapsar ve Pakistan’daki kalkınma, altyapı ve militarizm politikalarını araştırır. Karaçi’de devam eden mücadelelerle bağlantılı olarak yeni radikal pedagojileri araştıran deneysel bir pedagojik proje olan Karachi LaJamia’dan Shahana Rajani’nin kurucu ortağıdır. Zahra, şu anda Akademie Schloss Solitude’da öğretim üyesidir ve çalışmalarını Pakistan’da ve Berlin’deki Haus der Kulturen der Welt, Dubai’deki Ishara Sanat Vakfı ve İsveç Uppsala Sanat Müzesi gibi alanlarda sergilemiş ve sunmuştur. Hybrid: The Indus Valley School of Art Research Journal ve Perspecta: The Yale Architectural Journal gibi yerel ve uluslararası dergilerde şehircilik, militarizasyon ve üniversite üzerine ortak yazılar yayınladı.
Tüm Fotoğraflar: Zahra Malkani

ZAHRA MALKANI

PAKİSTAN

Okyanussal Duygular 1-4, 2021-22.
Dört kanallı baskılı ses yerleştirmesi, değişken süreler.

Okyanussal Duygular, sonik ve kutsalın denizde bir araya geldiği Sind ve Belucistan kıyılarındaki su tabiatında ilerleyen bir sesli araştırma projesidir. Burada karşılaşılan sesler; okyanussal değiş tokuşun ve bağın uzun ve zengin geçmişi olan, ancak şimdilerde ise kalkınma, militarizm ve Pakistan devletinin altyapısal milliyetçiliği tarafından harap edilmiş alanlardan oluşmaktadır. Okyanussal Duygular terimi; bir ego- ölüm anı, kişinin sınırlarının suda sonsuz bir birlik içinde çözülmesini yansıtan dini veya manevi olarak mest olmanın duygusal deneyime bir atıfta bulunur. Tasavvuf şiirinde bol miktarda karşımıza çıkan okyanus metaforları ve mutasavvıfın ilahi sevgili ile ilahi bütün içinde mutlak bir çözülme için, ilahi sevgili ile birleşme arzusunu uyandırır. Hint Okyanusu, mistik vaadinin ve romantizminin ötesinde geçmişten bugüne büyük şiddet ve terör hikayeleriyle dolu olmuştur. Buradaki ‘okyanus duyguları’, hayranlık ve coşku deneyimlerinin yanı sıra korku ve hastalık deneyimlerini de ifade eder.

Sahildeki protestolar ve doğaüstü ritüellerdeki saha kayıtlarından, folklor ve anti-sömürge destanlarına kadar bu seride kullanılan tüm sesler aynı okyanussal yıkımlarla ve Pakistan’ın sağlamlaştırılmış sonik hegemonyalarına müdahale eden, onları çözen ve karşı gelen kutsal kopukluklarla tehdit etmekte ve ayartmaktadır.

Bu alanda sunulanlar, bu araştırmadan ortaya çıkan 4 sonik karşılaşmadır. Tüm su, suyun tamamına açılan bir portaldır, Alexis Pauline Gumbs ve Christine Sharpe arasındaki mektuplaşmalardan ödünç alınmıştır. Bu sonik portallar, tek tek ve toplu olarak, askerileştirilmiş, mesleki altyapının gölgelerinden sulu, asi bir kozmografi, bir tür ekopedagoji haritası çıkarıyor.