5. MARDİN BİENALİ SANATÇILARINDAN
SASHA HUBER

Sasha Huber (d. 1975) Helsinki merkezli, çok disiplinli bir görsel sanatçı-araştırmacı ve İsviçre-Haiti mirasına sahip. Huber’in çalışması, özellikle çevrede bırakılan kolonyal kalıntılarla ilgili olarak, öncelikle bellek ve aidiyet siyasetiyle ilgilidir. Tarihle bugünü birbirine bağlayan incelikli iplere duyarlı olarak, performansa dayalı müdahaleler, video, fotoğraf ve işbirliklerini kapsayan katmanlı bir yaratıcı uygulama içinde arşiv materyallerini kullanır ve bunlara yanıt verir. Huber ayrıca, eşit olmayan güç dinamiklerini yeniden müzakere etme potansiyeli sunarken bir silah olarak sembolik öneminin farkında olan sıkıştırılmış havalı zımba tabancasını talep ediyor ve bu zahmetli sanat eserlerini ‘acı şeyler’ olarak adlandırıyor. Buzulbilimcinin daha az bilinen ancak tartışmalı ırkçı mirasını ortadan kaldırmayı amaçlayan “Louis Agassiz’in Demonte Edilmesi” kampanyasına yaptığı sanatsal araştırma katkısıyla tanınıyor. Helsinki’deki Aalto Üniversitesi’nden görsel kültür alanında yüksek lisans derecesine sahiptir ve şu anda Zürih Sanat Üniversitesi’nde sanatsal araştırma alanında uygulamaya dayalı bir doktora yapmaktadır. Huber kişisel sergiler açtı, dünya çapında kısa film festivallerine ve rezidanslara katıldı ve büyük uluslararası sergilere katıldı. 2021’de Huber, “Sen Adını Koy” başlığıyla ilk kişisel sergi turuna başladı. Rotterdam’daki Kunstinstituut Melly’de başlayan tur, Toronto’daki The Power Plant Contemporary Art Gallery ve 2022’de Londra’daki Autograph ve 2023’te Finlandiya’daki Turku Sanat Müzesi gibi kurumlara devam ediyor. 2018’de Huber Devlet Ödülü’nü aldı. Finlandiya Sanat Teşvik Merkezi tarafından görsel sanatlar kategorisinde Sanat Ödülü verildi.

Portre: Kai Kuusisto
Tüm resimler: Sasha Huber

SASHA HUBER

HAİTİ / İSVİÇRE / FİNLANDİYA

Karakia – Sıfırlama Töreni, 2015. Video, 5 dakika 20 saniye.
Boğaz Ana, 2017–19. Video, 10 dakika 30 saniye.
Finlandiya Sanat Tanıtım Merkezi tarafından desteklenmektedir.


2015 yılında Sasha Huber, Güney Aotearoa (eski Maori  dilinde Yeni Zelanda) Adasında’ki Agassiz Buzulu’na seyahat eder. Sanatçı orada, bir Maori  yeşim taşı oymacısı olan Jeff Mahuika tarafından sunulan bir karakia (bir tür efsun) ile birlikte bir sıfırlama töreni düzenler. Bu efsun, buzulun adını sembolik olarak kaldırmaya ve onu buzul bilimci Louis Agassiz ve onun ileri sürdüğü ırkçı görüşlerle olan ilişkisinden kurtarmaya hizmet eder. Daha sonra sanatçı; Algonkinler İlk Milletler’e gider ve Montreal, Québec’in yaklaşık 350 km kuzeybatısında bulunan Lac Agassiz’in (Agassiz Gölü) sembolik olarak adını değiştirmeye gayret eder. Bunu, Charlotte Qamaniq ve Cynthia Pitsiulak’ın yer aldığı Ottowa merkezli bir Inuit gırtlak ikilisi olan Silla ile işbirliği içinde yapar. Hava, iklim veya nefes anlamı taşıyan Inuktitut kelimesi Sila’ya dayanan isimleri, bizleri doğal çevreye bağlayan her unsuru ifade eder. Geleneksel ve çağdaş boğaz şarkılarından oluşan bir seçki seslendirerek, topluca bölgeyi sömürgecilik ve ırkçılık mirasından geri almaya çalışırlar. Bu bağlamda eserler; sanatçının Hans Fässler ile başlattığı Louis Agassiz’i Lağvetme Kampanyası’nın bir parçasıdır.

2008’de Huber, İsviçre’deki Agassizhorn dağının zirvesine (3946 metre), Agassiz’in bir Güney Carolina plantasyonunda “siyah ırkın aşağılığını kanıtlamak için” fotoğrafının çekilmesini emrettiği, Kongo doğumlu köle Renty’nin görsel temsilini taşıyan metal bir plaka yerleştirerek bir müdahalede bulundu. Böylece sanatçı, dağı yeniden adlandırma yolunda ilk adımı atmış oldu. Ardından, levhanın zirvedeki kayalara kalıcı olarak sabitlenmesi ve dağın adının değiştirilmesi için ilgili meclislere resmi bir taleplerde bulundu.

İsviçre hükümetine ve parlamentonun iki meclisine hitaben yazılmış uluslararası bir dilekçe (www.rentyhorn.ch) imzalanmak üzere çevrimiçi durumda.