5. MARDİN BİENALİ SANATÇILARINDAN
KATHYAYINI DASH

Kathyayini Dash şu anda Hindistan ve Güney Afrika arasında yaşayan Hintli bir görsel sanatçı, müzisyen ve araştırmacıdır. Çalışmaları, çok disiplinli araştırma yöntemlerini kullanan çok çeşitli ortamlar ve diller arasında yer aldı. Görselin ve işitselin kenarları arasında duran sanatçı, özellikle bir ortam oluşturan duygusal katmanlarla ilgileniyor. Çalışmaları, sürükleyici, kişisel ve politik olanı bir araya getiren bu katmanları araştırmaya odaklanıyor. Sanat pratiği, beden sorununu ve onun dünyayla olan geçirgen, duygusal ilişkisini sosyal, tarihsel, politik ve metafiziksel olarak katmanlı boyutlarında anlamanın yollarını keşfetme etrafında döner.

Lisans eğitimini Maharaja Sayajirao Üniversitesi Baroda’dan Görsel Sanatlar ve Ambedkar Üniversitesi Delhi’den Görsel Sanatlar Yüksek Lisansı’ndan tamamladı. Şu anda Cape Town Üniversitesi’nde Performans alanında Pratiğe dayalı doktora yapıyor. Kochi Muziris Bienali, Kochi (2016); Artreach Festivali, Delhi (2017); Serendipity Sanat Festivali, Goa (2018); URU Sanat Limanı, Kochi (2019); SAHMAT Yıllık Sergileri, Delhi (2019 ve 2020); Insurrections Ensemble Performansları, Cape Town (2019 ve 2020). En son çalışması, Re-Centring Afro-Asia Project’in A Sea Drift of Songs (2020) ve Gabriel’s Odyssey (2021), Cape Town’daki çok medyalı müzik performansları için ortak senografik, görsel ve performans çalışmaları oldu.

KATHYAYINI DASH

HİNDİSTAN / GÜNEY AFRİKA

Pehram Des Visaal: Birliğin Topraklarını Gezinmek, 2022.
Yerleştirme, değişken boyutlar


Savaş çağrılarıyla parçalanmış bir zamanda; sanatçı, görsel bir enstalasyon ve müzikal bir  işbirliğiyle ifade edilen senkretik enerji anlarını çağırıyor. Eser, zaman ve mekan olarak birbirinden ayrılan iki mutasavvıf şair,  Yunus Emre ve Hintli Kabir Saheb arasındaki bir söyleşiyi sahneliyor. Bu ikilinin gerçekleştirdiği bu hayali konuşma, ikilinin kayıklarının ilerlediği akışkan bir zemini oluşturan boyalı bir bez parşömen üzerinde gelişir. Eşiktelik düşüncesinden yola çıkan seher dili, Türkiye ve Hindistan’ın ortaçağ şairlerinin eski bir dostudur. Bu dil, Avrasya ovalarında dinamik olarak hareket eden Sufi ve Bhakti faaliyetlerinin arasında bir köprüyü temsil etmektedir. Yunus Emre ve Kabir benzer şiirsel repertuar oluşturdular ve üç yüzyılla ayrılmış dünyalardan bahsetmek için neredeyse aynı metaforları ve motifleri (inci dalgıçları, toz, kil, deniz) kullanmışlardır. Bu bağlamda da onların şiirlerinde, fikirlerin ve farklılıkların karmaşık bir birliktelik içinde yaşaması için alan sağlayan, kelimenin kabuğuna kodlanmış bir anlam bulunur.

Ortak bir metaforolan inci dalgıcı figürü,  maddi ve manevi alana eşit bölünmüş bir figürdür.  İnci dalgıcı figürü, tam anlamıyla mülksüzleştirilmiş, emek ve kölelik sistemlerine bağlı ortaçağ okyanus ekonomilerine ait olsa da, Kabir ve Emre’nin şiirlerinde acıyı, yabancılaşmayı ve bu ekonominin sömürücü doğasını eleştirir. Alacakaranlık şiirinde inci dalgıcı, marjeeva (aynı anda hem ölü hem de diri olan) olarak yorumlanır ve eylemleri başka anlamlar kazanır. Uçsuz bucaksız okyanus bedene dönüşür, inci dalışı cesurların peşinde yapılır, dalma benliğin ötesindeki benliğe dalma eylemidir ve inci, kendini uyandırma deneyimini çağrıştırır.