5. MARDİN BİENALİ SANATÇILARINDAN
LARA ÖGEL

1987 İzmir’de (Türkiye) doğan Lara Ögel İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Ögel, video, heykel ve kağıt üzerinde çeşitli ortamlarda, mekan ve bağlam bilincine sahip çalışmalar oluşturmak için çalışır. Geniş üretim yelpazesi kişisel bir bakış açısıyla gelişir ve daha büyük evrensel kaygıları somutlaştırır, çoğu zaman bulunan nesneleri ve görüntüleri kullanarak ve bağlamlarını genişleterek zamanımızın yerel dilini vurgular.

LARA ÖGEL

TÜRKİYE

Yeryüzü Vaktinde, 2022.

Yerleştirme. bronz, seramik, altın sır, toz, değişken boyutlar

Yeryüzü Vaktinde adlı yerleştirme, dünyanın hayallerini saklayan kil tabletlerden oluşuyor. Her bir parça, çeşitli kozmolojilerde bulunan doğal dönüşüm sembolleri içeriyor. Bu tür metamorfoz imgelerine tanık olma, onları kabul etme ve içselleştirme eylemi aracılığıyla eser, bir sonun bir başka sonu ortaya çıkarabileceği yaratıcı ölüm üzerine meditasyona davet ediyor. Yerde yarı yarıya toz içine gömülü bir şekilde bulunan ve bir ziyafetten arta kalanları betimleyen klasik asaroton (Yunanca süpürülmemiş zemin) mozaikleri taklit eden ışıltılı bronz, altın ve kil parçalar bir ocağın bereketini yeniden alevlendirme amacıyla tasarlanmıştır. İsviçreli psikanalist Carl Jung’un altının psikolojik olgunluğunu, saflığını metaforize ettiği simya okumalarına benzer bir şekilde, Ögel’in asaroton parçaları, yeniden pişirilmek üzere büyük simya ocağı olan yeryüzüne sunulan bilinçaltı simgeleri haline gelir. Bu yerleştirme semiyotik bir mutfakta yer alır.

Eserin mitolojiye dönüşü, bilinmeyenin mevcut durumundan ve ekofeminist Anna Tsing’e göre “hayal gücümüzü yeniden açma” aciliyetinden kaynaklanmaktadır. Başka bir deyişle, balinanın göbeği, sanatçı için semiyotik bir yorumlama alanını ifade eder. Sanatçı, her iki çalışmasında da, topraktan ateşlenen parçaların törensel olarak toprağa geri verildiği ve sürekli bir tekrar eden yaratılış ve yıkım döngüsüne dikkat çekmeye çalışırken daha yaratıcı sembollerin gelmesi için zemin hazırlamaktadır.

LIBER I, Cilt V, 2021.

Huş çerçeveli keten cilt bezi üzerine altın yaldızlı baskı, her biri 35 cm x 49 cm.

LIBER I, eksik iç kısımlara sahip üç kitap kapağına yerleştirilmiş doğaüstü esrarengiz sembolleri deşifre ederek izleyiciyi psikolojik ve mitolojik bir yaratılış hikayesi üzerinde düşünmeye davet ediyor.