5.Mardin Bienali Konsepti 'ÇİMENİN VAADİ'

Yakında gerçekleşecek olan 5. Mardin Bienali, gizemli bir evrensel politikaya ya da feragat kavramını içselleştiren bir sosyal-ekoloji ihtimaline doğru keşfe çıkıyor.

Küratör Adwait Singh, bienalin temasını şöyle açıklıyor: “Çimenin Vaadi, yeniden örgütlenmenin, yenilenmenin ve hayatın kendisi olan üretici kaosun vaadidir. Çimenin yardım veya teşvike ihtiyaç duymayan, zaptedilemeyen vahşi gelişimi; onun büyük bir dengeleyici ve değişim habercisi oluşu, kozmopolit kaygılarımı ifade edebilmeme olanak sağlayan büyük bir metafor görevi görüyor. Nihayetinde onun iyileştirici anarşisi ve kendini yeniden üreten vahşiliği bize sömürgesizleşmeyi ve onarımı, yeryüzünün yaralarının yeşil bir örtüyle sarılmasını vadediyor”.