SENEM GÖKÇE OĞULTEKİN’in
4. MARDİN BİENALİ’NDE İZLENEN FİLMİ “DUN (EV)”, EŞ ZAMANLI OLARAK BİLSART’DA

4 Haziran’a kadar izlenecek.

22 Mayıs Bilsart İstanbul /

Sanatçı ve Küratör konuşması: Nazlı Gürlek ve Senem Gökçe Oğultekin