ASLI BOSTANCI
“ŞEYLERİN RUHU” SES-BEDEN PERFORMANSI VE
SES YERLEŞTİRMESİ

Aslı Bostancı

“Şeylerin Ruhu”, 2018, ses-beden performansı ve ses yerleştirmesi, 60 dak.

“Şeylerin Ruhu” ses-beden performansı, 4. Uluslararası Mardin Bienali için mekana özgü olarak tasarlanmış olup, bedenin “sınırsızlığını” dinleme eğilimini ve bedenin titreşimsel alımlamaları yoluyla sesin bedenle bir oluşunu paylaşmayı amaçlıyor. Performans; performe eden beden, mekan ve alımlayıcılardan oluşan tüm tasarım katmanlarının performansçı tarafından dinlenmesi, hissedilmesi ve genişletilmesi ile başlıyor. Böylece mekan ve alımlayıcı farklı katmanlarda yarattıkları titreşimlerle performansa dahil oluyorlar. Performans anında performansçı tarafından yaratılan ses tasarımı bienal boyunca performansın gerçekleştiği mekanda ses yerleştirmesi olarak paylaşılmaya devam ediyor.