Seyhun Topuz
Balıkesir, 1942

Seyhun Topuz, 1971 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Heykel Bölümü’nden mezun oldu. 1974’te aynı bölümde asistanlık yapmaya başladı. 1978-1980 yılları arasında çalışmalarını New York’ta, heykeltıraş Jose de Creeft ile sürdürdü; 1983’te bir yıl geçirmek üzere New York’a yeniden gitti ve aynı yıl Maçka Sanat Galerisi’nde ilk kişisel sergisini açtı. 1972 yılından başlayarak çeşitli grup sergilerine davet edilen sanatçı, 1987’de ilk İstanbul Bienali’ne katıldı ve 2008 yılında Aydın Doğan Ödülü’ne layık görüldü.

 

Sergilenen İşler

“Buruşturulmuş Kağıt” serisinden , 2017

I         : Bakır üzerine fırın boya, 96x142x125 cm.
III       : Bakır üzerine fırın boya, 38x62x46 cm.
VIII     : Bakır üzerine fırın boya, 24x95x60 cm.
X        : Bakır üzerine fırın boya, 83x110x75 cm.

1970’li yılların başından itibaren heykel çalışmalarında “kare”, “daire”, üçgen” gibi doğal referanslardan arınmış soyut formlar üreten Seyhun Topuz “Buruşturulmuş Kağıt” serisinde 80’li yıllarda bir süre denediği ve sonrasında olgunlaşmaya bıraktığı formları yeniden araştırıyor. Kendi sanat pratiğinde bilinen soyut geometrik formların aksine, bu seride adeta buruşturulmuş kağıtları andıran bakırdan heykeller yaratıyor. Bakır bir levhaya şekil vererek oluşturulan bu heykeller, tamamen yapım aşamasında belirleniyor ve önceden hazırlanmış bir eskizi takip etmiyor. Heykellerin yapım süreci rastlantılara ve dışavurumcu bir tavra olanak sağlıyor. Süreç içinde aynı formu tekrar tekrar ele aldığında nasıl çeşitlenip farklılaşabildiğine yeniden bakan sanatçı, kendi metafizik dilini maddeye aktarırken malzeme ve form arasındaki gerilimin sınırlarını araştırıyor. Lirik ama süslemeden uzak biçimleri, “heykel”in olanaklarına dair şiirsel bir uzam yaratıyor.

Mekan:Mor Efrem Manastırı