Serkan Taycan
Gaziantep, 1978

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde aldığı inşaat mühendisliği eğitiminin ardından Nordens Fotoskola’da belgesel fotoğraf eğitimi gördü. Yüksek lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Helsinki Aalto Üniversitesi Fotoğraf bölümlerinde tamamladı. Çalışmalarında kentsel ve kırsal mekânların dönüşümüne, bu dönüşümün fiziksel, toplumsal ve ekolojik etkilerine, gelecek tahayyüllerine ve bu süreçlerin parçası olan insanlık durumlarına odaklanır. Araştırma tabanlı işlerinde öncelikli olarak fotoğraf, video, haritalar ve yürümeyi kullanır. Çalışmaları Venedik Mimarlık Bienali, İstanbul Bienali, Helsinki Fotoğraf Bienali, Sinop Bienali, Cappadox, Selanik Fotoğraf Bienali’nin yanı sıra SALT, İstanbul Modern, MAXXI, MuCEM, Malmö Müzesi gibi kurumlarda sergilenmiştir. 2015 yılında Cité des Arts, Paris ve 2016 yılında Delfina Vakfı, Londra misafir sanatçı programlarına katılmıştır. Bilgi ve Bahçeşehir Üniversiteleri’nde kent, coğrafya ve görsel sanatlar içerikli dersler vermektedir. Bir sanatçı kolektifi olan RecCollective’in üyesidir. İstanbul’da yaşamakta ve çalışmaktadır.

 

Sergilenen İşler

“HidroLab Mezopotamya”, 2018, video

Serkan Taycan’ın sanatsal üretimleri kentsel ve kırsal coğrafyanın insan müdahalesiyle değişimine, bu değişimin birbirinin içine geçmiş fiziksel, sosyal ve ekolojik etkilerine yoğunlaşıyor. Sanatçı çalışmalarında, genellikle, mühendisliğin bilgi ve araçlarını sanat bağlamı içerisinde kullanıyor ki; bunlara haritalar ve ölçme pratikleri örnek gösterilebilir.

Sanatçının son yıllardaki araştırmaları, “su” olgusunun etrafında yoğunlaşmakta; suyun niteliği ve niceliği, suya sahip olma ve yön verme ve suyun metalaşması içinde bulunulan yüzyılın en önemli ekolojik ve politik sorunlarının başında geliyor. Barajlar ve hidroelektrik santraller de, suyun metalaştırılma sürecinin önemli araçları.

HidroLab Mezopotamya, bölgedeki su konusunu toplumsal-ekolojik bir perspektiften araştırma konusu ediniyor. Çalışma su konusuna dair sorgulamalar içeren haritalar, veriler, görseller vb. içeriği barındırmakta.

Mekan:Mor Efrem Manastırı