Lewis Hine
Wisconsin, 1874

Lewis Hine Chicago ve New York’da eğitimci olarak yetişmişti. Ethical Culture School’da öğrencilerle birlikte Ellis Adasi’ndaki fotoğraf projesi, eğitimde belgesel fotoğrafçılığın değerinin fark etmesini pekiştirmişti. Kısa bir sure sonra, sosyolojik fotoğrafçılığa geçmiş ve 1912’de New York kuzeyinde bir stüdyo kurmuştur.

Hine, yaklaşık dokuz yıl boyunca National Child Labor Committee’nin (Ulusal Çocuk İsçiler Komitesi) fotoğrafçılığını yapmış ve örgütün yayın organı The Survey’e ve sergilerine katkıda bulunmuştur. “Düzeltilmesi gereken şeyleri göstermeyi amaçladığını” ilan eden Hine, fotoğrafı belgesele dair bir araç olarak kullanan fotoğrafçıların başını çekmiştir. 1920’lerde, stüdyosunun tabelasını, görüntü yakalamakta daha sanatsal bir yaklaşımı olduğunu vurgulamak amacıyla, “Lewis W.Hine Toplumsal Fotoğrafçılık” yerine "Lewis Wickes Hine, Yorumsal Fotoğrafçılık” olarak değiştirmiştir. 1918’de kısa bir sure için Amerikan Kızılhaç Derneği’ne katılan Hine, 1930’lu yıllarda bu derneğe serbest fotoğrafçı olarak hizmet vermeyi sürdürmüştür. 1936’da Çalışma Projeleri Yönetimi’nin Ulusal Araştırma Projesi’ne baş fotoğrafçı olarak atanmış, ancak bu kurum için çalışmaları hiç bir zaman tamamlanamamıştır. Hine’in son yılları hükümet ve is dünyasında giderek azalan yetkinliklerden dolayı profesyonel mücadelelerle geçmiş ve 1940’da 66 yaşında hayata veda etmiştir.

 

Sergilenen İşler

“Icarus, Empire State Binası”1930, fotoğraf, 18.7x23.7 cm.

“Hine’ın Empire State Binası’ni konu alan fotoğrafları arasında en ün kazananı ve en beğenileni bu fotoğraf olmuştur. Zarif bir soğukkanlılıkla boşlukta asılı duran bu çelik işçisi, Daedalus’un Yunan mitolojisinde yer alan meydan okuyucu teknik yeniliğini simgelemektedir. Daedulus gökyüzüyle deniz arasında uçmayı başarabilmişken, oğlu İkarus güneşe çok yaklaştığı için yok olmuştur. Bu imgedeki iyimserlik Ikarus’un deliliğinin değil, gençliğinin ve uçma becerisinin Hine’nin eserine bu başlığı vermesine neden olduğunu önermekte.”

Mekan:Marangozlar Kahvesi