Çağrı Saray
İstanbul, 1979

ÇAĞRI SARAY, İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.
Halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Doçent olarak görevine devam etmektedir.

Çağrı Saray, 2001’den bu yana ”Bellek Mekanları” (2017, Jönkopings Lans Museum, Jönkoping, İsveç), “Unutmanın Eşiği” (2017, Pilot Galeri, İstanbul Türkiye), “Eksilen Zaman” (2015, Özel Galata Rum İlköğretim Okulu, İstanbul, Türkiye), “GriKoridor”(2013,CiteInternationaleDesArts,Paris,Fransa), “4/12:BirEv’in Topografyası” (2011, Daire Galeri, İstanbul, Türkiye) ve “Bellek Kutuları-1” (2001, Atatürk Kitaplığı, İstanbul, Türkiye) sergileri dahil olmak üzere 10 kişisel sergi gerçekleştirmiştir. Ayrıca “Unerlöst” (2017, Corpus-G, İstanbul, Türkiye) “Her Anıyla Alıntılanan Geçmiş” (2016, Depo, Tophane, İstanbul, Türkiye), “Kopuşlar ve Kavuşmalar” (2014, Kuad Galeri, İstanbul, Türkiye), “3. Uluslararası Çanakkale Bienali” (2012, Çanakkale, Türkiye) ve “Ateşin Düştüğü Yer” (2011, Depo, İstanbul, Türkiye) dahil olmak üzere 100’ün üzerinde yurtiçi ve yurtdışı karma ve grup sergilerinde ve çeşitli bienallerde işleri sergilenmiştir.

 

Sergilenen İşler

“Sonsuz Mesafe”, 2018, video-enstalasyon, değişen ölçüler

“Çalışma, daha önceki üretimlerimde de odaklandığım mahrem alan ve kamusal alan arasındaki ilişki üzerine konumlanıyor. Mardin’in temel mimari yapılarından olan Abbara’lar, hem kentin nefes almasını sağlayan hem de kent içindeki gündelik hayatın geçişini olanaklı kılan özgün bir mimari tasarım olarak; kamusal alanla mahrem alan arasındaki ince ayrımı tamamen ortadan kaldıran nadir yapılardan.

Video daha önce kendimi bizatihi işin öznesi olarak bir “yabancı” kimliğiyle konumlandırdığım, yurtdışında veya şehir dışında gerçekleştirdiğim video ve fotoğraf işlerime referans veren pardösülü kentsoylu bir figürün şehirdeki tüm abbaralar’ın içine girdiği ve çıktığı sonsuz bir döngüyü gösteriyor.

Sergi mekanında ahşap yükseltinin üzerindeyse, tüm abbaraların orijinal desenlerinin ve konumlarının yer aldığı büyük bir harita yer alıyor. Sitüasyonistlerin kullandığı psikocoğrafya kavramından yola çıkarak kentin deneyimlenmesi ve bu deneyimin sonucu olarak ortaya çıkmış olan Mardin-Abbara haritası, izleyicilerin edinebileceği ve bu verilerden yararlanarak kenti deneyimleyebileceği bir kılavuz olarak değerlendirilebilir.”

Mekan:Alman Karargahı