Cengiz Tekin
Diyarbakır, 1977

Cengiz Tekin, Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden (1999) mezun oldu. Fotoğraf ve video çalışmalarında genellikle toplumsal yaşamın kök salmış gelenek, aile, inanç gibi unsurlarını el alan Tekin, özellikle yaşadığı coğrafyanın gündemindeki meselelere eğilir. Belgelemekten ziyade, ironik bir yaklaşımla ele aldığı sıradan görüntüleri, ima edilen rutini aksaklığa uğratan, tekinsiz formlarda sunar. Kusursuz bir kare yerine, tedirgin edici olan görüntüleri seçerek izleyiciyi bir başka açıdan görmeye davet eder. Cengiz Tekin, kişisel yaşamından yola çıkarak bulunduğu coğrafyaya ve daha geniş bir toplumsal alana uzanan çalışmalarında, son yıllarda tüm dünyanın şahit olduğu ve ortak gündem haline gelen sığınmacılık tartışmalarına dikkat çeker. Sanatçının çalışmaları İtalya, Yunanistan, Şili, Amerika, Almanya, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Brezilya ve dünyanın bir çok yerinde sergilendi ve bir çok bienalde gösterildi. Diyarbakır’da yaşayıp üretmeye devam eden sanatçı, “Loading sanat alanı”nın kurucularındandır.

Sanatçının çalışmaları 2. Akdeniz Bienali'nde (İsrail, 2013), 7. Santiago Video ve Yeni Medya Bienali (Santiago, Şili, 2005), “Serbest Kick”, Ağırlama Bölgesi, 9. İstanbul Bienali (2005) ve “ Sev ya da Bırak ”, 5. Çetinje Bienali, Karadağ (2004)’da sergilendi. Kişisel Sergileri; Cennetten Hemen Önce, PİLOT, İstanbul (2016), Dahili Mevzular, PİLOT, İstanbul (2013), Orjinal Mesaj, (Şener Özmen ile) Outlet Galeri, İstanbul (2009). Sanatçının katıldığı çok sayıdaki grup sergilerinden bazıları; “Uluslararası Sanatçı Filmleri" Istanbul Modern, Istanbul (2017), "Radical Atoms" Ars Electronica, Linz (2016), "İstanbul. Tutku, Neşe, Öfke" MAXXI, Roma (2015), " Her tercih diğer ihtimaller için bir dışlamadır", SALT Beyoğlu, Istanbul (2015), "Political Art and Resistance in Turkey" nGbK, Berlin (2015), "Signs Taken in Wonder" MAK Museum, Wien (2013), "Beautiful Game" Ljubljana City Art Gallery, Slovenya (2012), "East by South West" Galerie Krinzinger, Viyana (2011), "İkinci Sergi" ARTER, Istanbul (2010), "Fantasy and Island" FRAC Corse, Corsica, Fransa (2010), "Not Easy to Save the World in 90 Days" TANAS, Berlin (2009), "What about Power Relations?" Vzigalica Gallery of City Museum of Ljubljana, Slovenya (2008).

 

Sergilenen İşler

“Bir parça özgürlük…”, 2018, kamusal alan projesi

Arendt, kamusal ve özel olanın tarihsel dönemler içerisinde zaman zaman birbirinin içine geçtiğini ve ‘insan’ın kamusallık içerisinde eyleyebildiği sürece özgür olduğunu belirtir. Günümüzde, genelleşmiş ve idealize edilmiş tek tip bir kamusal alan kavramsallaştırması geçerliliğini yitirir. Kamusal alan, özel (mahrem) alandan ve otorite yetkelerine sahip devletin kamu alanından ayrı, bir dizi toplumsal etkileşimi kapsayan özgül ve çeşitli ara bölgelerden oluşabilir. Bugün, insan ilişkileri ve etkinlik alanını temsil eden, karşıt ve üretici kamusal alan kavrayışından söz edilir. Cengiz Tekin’in ilk kez 4. Mardin Bienali için Revaklı Çarşı meydanında uyguladığı ve meydandaki atölye, dükkan ve özel mekanları 200 metreye yakın mavi protokol halısıyla birbirine bağladığı “Bir parça özgürlük…”, kamusal alanda empatik anlamıyla deneyimin mümkünlüğüne ilişkin bir araştırma zemininden hareket eder. Otoriter kamusallığa karşı ilişkisel kamusallık önerisi ve mekanlar arası protokolleşme miti üzerinden sınırların değil müşterek alanların özgürleştirici potansiyeli, gökyüzünün ayakların altına serilmesiyle bir deneyim alanı yaratır.

Mekan:Kamusal Alan / Revaklı Çarşı Meydanı