İnsel İnal
Canberra, 1969

1969 Avustralya doğumlu İnsel İnal, 1993 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik Bölümü'nde lisans eğitimini aldı. 1996'da "Fluxus Sanat Akımı" yüksek lisans teziyle, 2002'de "Çağdaş Türkiye Sanatı’nda Üretim Tüketim İlişkileri Ve Bu İlişkilerde Aksamalar" sanatta yeterlik teziyle, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nden mezun oldu. Bir dönem 'Performans Günleri' ile interdisipliner organizasyonlar ve paneller düzenleyen İnal, "DAGS Disiplinlerarası Genç Sanatçılar Derneği"nin başkanlığını yaptı. Yurtdışı ve yurtiçi birçok karma ve kişisel sergiye katılan İnal'ın ayrıca birçok mimari uygulamalar dışında, İstanbul Resim Heykel Müzesi, Eczacıbaşı Koleksiyonu ile çeşitli özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Seramik malzemesinin olanakları, gösterge ve bağlamları ile birlikte güncel sanatta yeni ifade arayışlarının peşinde araştırmalar yapan sanatçı, malzeme ve disiplin arasındaki (olması gerekmeyen) ilişkileri sorgulamaktadır. Eleştirel bakışla diyalog kurarak müdahil olan, kendi mualif yapısıyla varolan, yaşamın içinden yaşama tekrar bakan veya yaşamı gösteren sorgulayan, merkezin dışında kalarak, disiplinlerarası kurgular ile güncel ve yerel odaklı projeler oluşturan İnal, seramik dışında fotoğraf, video, pentür gibi mecralarla da düzenlemeler oluşturmakta, katılımcı ve paylaşımcı bütüncül kurgularla tuttuğu kayıtları sergilemekte, kamusal alanlarda çeşitli projeler uygulamaktadır. Uluslararası birçok sergide yer alan İnal, en son Sinop ve Çanakkale Bienallerine davetli sanatçı olarak katılmıştır. Ayrıca İnal, yaşadığımız coğrafyanın sosyolojik, mimari, siyasi ve kültürel yapısıyla beslenmesi gereken sanat için, bağımsız sanat eğitim modelleriyle ilgili araştırmalar yapmakta, bugünün teknolojisi, algısı ve hızıyla kendini var olan yapı için üniversitelerdeki eğitimin güncellenmesi ve iyileştirilmesi konularında, çeşitli projeler dahilinde konferanslar vermekte, atelye çalışmalarına katılmaktadır. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü öğretim üyesi olan İnal, Yeditepe Üniversitesi’nde çeşitli yüksek lisans ve doktora düzeyinde kuramsal dersler de vermektedir.

 

Sergilenen İşler

“Dumansız Hava Sahası”, 2018, iki-kanallı video-enstalasyon, değişen ölçüler “Bundan üç yıl önce Mardin’de tanıştığım bir genç bana ikram ettiği tütününün hikayesini anlatırken çok heyecanlıydı. Dedesinden beri tütünle büyüdüğünü, tütünün ailesi için önemini ve geleneklerinde tütünün yerini uzun uzun anlatması ile başladı, bu proje. O genci bulmam zor olmadı. Köyüne, Kızıltepe Xurs Vadisi’ne giderek köydeki insanların bu gelenek ve ötesinde bugünle ilişkilerini merak etmeyle, proje şekillendi. Bu kayıt, tütün meseleleri üzerinden Türkiye’nin küçük bir panoramasıdır. Xurs Vadisi yaşayanları, tütün bahçeleri, gündelik siyasetle ilişkileri, tütün politikaları gibi bir çok konunun dahil olduğu bu belgesel, her gün yeniden en baştan yazılan tarihin bir demosudur. Geleneklerin ve belleğin gündelik yaşamdaki etkisinin belgesidir. Tüm Mardin, Kızıltepe ve Xurs Vadisindeki dedelerinden beri tütün üreten ve işleyen tanıdığım herkese, ayrıca bu filmin çekilmesi ve montajına gönüllü katkısından dolayı Eren Eryol’a ve yazılıma dair katkısından dolayı Ramazan Subaşı’na teşekkürlerimle.