Mürsel Argunağa
Bingöl, 1988

Mürsel Argunağa, 2014 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü’nden mezun olduktan sonra Yüksek lisans eğitimine Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanat ve Tasarım-Ana Sanat Dalında başladı. Çeşitli karma sergilerde yer alan Argunağa, eğitim sürecine devam etmekte ve çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Sergilenen İşler

“İsimsiz”, 2015, yerleştirme, makine halısı, alçı figür parçaları, 
200x300x35 cm.

Hafıza için mekanın anlamı ne ise hatırlama için de zaman odur. Mekan dağılsa da geçmiş (zaman içinde) hatırlanarak yeniden kurulabilir. Belleğin sosyal bir olgu olduğu teorilerine göre bireysel bellek insanın sosyalizasyon sürecinde oluşur ve toplumsal olarak belirlenir. Mürsel Argunağa’nın “İsimsiz” yerleştirmesi de kişisel belleğinden hareketle sosyal bağlamı açığa çıkarır. Otobiyografik bir dilin hakim olduğu bu yerleştirmede anne-baba-çocuk üçlemesi üzerinden kültürel dönüşüm süreçlerinin izleri sürülürken, sanatçının kişisel hafızası aracılığıyla müstakil bir toplumsal ada inşa edilir. Fondaki bu ada, geleneksel formlarda dokunmuş olan ve Doğu coğrafyasında mahrem ev içi-özel alanın “kamusal alan”ının sınırlarını belirleyen halıdır. Bu anlamda yerleştirmedeki halı, gelinen yeri, coğrafi kökeni ve aidiyet kavramlarını ifade ederken, imgesel ve metaforik zenginliğiyle, ‘yuva’ya, ‘yurt’a, ve kökene gönderme yapar. Ne var ki yerleşikliğin yerini hareketin ve göçün aldığı çağımız, “yerinden edilmiş insanın çağı”dır.

Mekan:Alman Karargahı