Hasan Pehlevan
Silvan, 1986

Hasan Pehlevan, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu (2009). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Plastik Sanatlar Yüksek lisansı halen devam etmekte (2011-). İşlerinde formun gücüne inanan, araştırmasını “algı-yanılsama” üzerine yapan sanatçı, önceki-sonraki “tarihsel” bir cetvelde döküman arşiv okumaları ile “ikonlaşmış formları” tekrar restore etmektedir. Aynı zamanda iç ve dış mekan kamusal alanlara müdahale duvar resimleri üreten Pehlevan, aidiyet, kimlik ve tarihi kültürel yapıların tahribatı üzerine odaklanmaktadır. Seçili sergileri içerisinde, “Formicarium” Pg Art Galeri (2017), “İmkansız Uzam” Kasa Galeri (2017), “Ev” Galeri Merkür (2014), “Eşit” Galeri Merkür (2013), “Çizgisel ifade” Galeri Merkür (2011), Tasarım Bienali Paralel Etkinlik Tasarım Tomtom Sokakta (2016), NEW MEXİCO ART SANTAFE ART FAİR Galeri Merkür (2014) 3.Çanakale Bienali Paralel Etkinlikler “Amok Koşucusu Video Seçkisi” (2012), İnternational Art Center 100 Genç Yüz sergisi (2011), Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi 5 Uluslararası Öğrenci Trienali Valide-i Atık Külliyesi (2010), Galeri “Önerme” 4 Karma Sergi Pg Art Galeri (2010) bulunmaktadır.

 

Sergilenen İşler

“360 project” triptik / “Kazı Alanından Nesneler”, 2016-2018,
değişen boyutlarda buluntu nesne üzerine müdahale

Ağırlıklı olarak soyut form dilini üretimlerinin temel görsel zemini haline getiren Hasan Pehlevan, “motif” üzerinden Mezopotamya’dan Moderniteye “bilgi”nin düzenli birikimine hem görsel hem de tarihsel olarak bakıyor.

Renk, çizgi, geometri, matematiksel soyutlama dinamiğini farklı medyumlar aracılığıyla kullanan sanatçının, 4. Mardin Bienali için yeniden yorumladığı kamusal alan müdahalelerinden ortaya çıkan üretimleri disiplinlerarası bir formda mekana ve kamusal alana yerleştiriyor. Pehlevan, “kentsel dönüşüm” tahribatının en agresif biçimde yaşandığı alanları sanatsal eyleminin sahnesi olarak belirliyor.

Sanatçı, tarih-kültür yıkımını, kentsel rant ekonomisi, kamusal alanların sistematik talanı ve yerleşim planlamasında sosyal sınıf ayrımının merkez-çeper olarak derinleşmesi etrafındaki eleştirisini sanatsal müdahalesi aracılığı ile bir tür bellek tutma girişimi olarak görselleştiriyor. Pehlevan’ın yok olmakta olan mekanlara uyguladığı geçici müdahaleri, kentsel tahribatın sosyal katmanlar arasındaki uçurumu nasıl daha fazla görünür kıldığına işaret eden uzamlar olarak işliyor.

Mekan:Alman Karargahı - Kamusal Alan